Naučno tehnološki park Novi Sad, II faza

INVESTITOR
Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd

LOKACIJA
Novi Sad

POVRŠINA:
16.000m2

DATUM PROJEKTA
2020

ULOGA
Generalni izvođač radova