Novosti

INVESTITOR Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd LOKACIJA Novi Sad POVRŠINA: 16.000m2 DATUM PROJEKTA 2020 ULOGA…