Odgovornost prema poslovnim partnerima

Fokus na kupca jedna je od ključnih komponenti filozofije, vizije i strategije kompanije KESZ SRBIJA. Takav pristup nam omogućava da se uspešno nosimo sa konkurencijom na globalnom nivou i snažno je povezan sa kvalitetom naših proizvoda, usluga, procesa, stručnosti i rada. Ispunjavanje ili nadmašivanje zahteva i očekivanja kupaca (koji su svakim danom sve zahtevniji), procesni i sistemski pristup, kontinuirano unapređenje i pridržavanje drugih principa upravljanja kvalitetom, predstavlja put ka poslovnom uspehu na duge staze.

Transparentan, merljiv i efikasan sistem kvaliteta od najveće je važnosti u upravljanju kvalitetom. Određuje se pravilima poslovnika o procedurama, unutrašnjim procesima, uputstvima i drugim dokumentima koji opisuju naš način poslovanja, u skladu sa zahtevima standarda.

Osnovna smernica kompanije KESZ SRBIJA je kontinuirano unapređivanje proizvoda i usluga i ispunjenje i nadmašivanje očekivanja kupaca. Cilj nam je da to i postignemo:

 • kroz posvećenost potpunoj odgovornosti za kvalitet rada svakog pojedinca, po principu „Uradi dobro, već prvi put“;
 • kroz stalni proces unapređenja u sferi kvalitetnih procesa, proizvoda i usluga;
 • uključivanjem svih zaposlenih u obrazovni proces;
 • uvođenjem principa internih kupaca i dobavljača;
 • timskim radom i projektnim pristupom i
 • ispunjenjem ciljeva utvrđenih u godišnjim i strateškim planovima.

Osnovni standard sistema upravljanja na nivou grupe je standard ISO 9001. On takođe predstavlja osnovu svih ostalih standarda na osnovu kojih nadograđujemo i proširujemo sistem upravljanja. Mi upravljamo sistemima koji se sertifikuju u skladu sa sledećim:

 • Sistemi upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001,
 • Sistemi upravljanja životnom sredinom u skladu sa standardom ISO 14001
 • Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO 22301
 • Sistemi upravljanja informacionom sigurnošću u skladu sa standardom ISO 27001
 • Sistemi za borbu protiv podmićivanja u skladu sa standardom ISO 37001
 • Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa standardom ISO 45001
 • Sistemi upravljanja energijom u skladu sa standardom ISO 50001

Sertifikati o kvalitetu, priznanja i nagrade dodeljene od strane naših poslovnih partnera su dokaz da su naši proizvodi visokog kvaliteta, a  naši procesi pouzdani. Sve proizvodne kompanije u okviru KESZ SRBIJA su uspostavile i održavaju sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001.