Zaštita na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije omogućava da se državna politika o zaštiti na radu zasniva na principu davanja prioriteta životu i zdravlju zaposlenih i sveobuhvatnoj odgovornosti poslodavca za obezbeđivanje odgovarajućih, bezbednih i zdravih uslova rada. KESZ SRBIJA, kao evropska građevinska firma, poštuje i postupa u skladu sa zahtevima srpskih zakona o zaštiti na radu i drugih zakonskih propisa.

Na osnovu Pravilnika o zaštiti na radu, KESZ SRBIJA je osnovao Službu zaštite na radu koja odgovara direktno izvršnom direktoru kompanije. Služba zaštite na radu na gradilištima, na kojima je kompanija KESZ SRBIJA angažovana kao glavni izvođač radova, vrši opštu kontrolu nad poštovanjem zahteva iz Pravilnika o zaštiti na radu od strane zaposlenih izvođača. Prema Uredbi o odnosima glavnih izvođača i podizvođača, glavni izvođač je u obavezi da, u saradnji sa svojim angažovanim podizvođačima, priprema mere kojima se obezbeđuju bezbedni uslovi rada na gradilištima, a koje su obavezujuće za sve organizacije koje su uključene u proces izgradnje.

Kada radove istovremeno izvode glavni izvođač i podizvođač (ili više podizvođača), preduzimaju se opšte mere zaštite na radu i zaštite od požara – zaštitne ograde, zaštitne mreže i ventilatori, postavljanje ograda oko rupa i otvora na plafonima, dodatno osvetljenje, postavljanje znakova itd.). Razdvajanje radova izvedenih od strane kooperantskih organizacija prati odgovarajuća evidencija uneta u zajednički dnevnik rada.

KESZ SRBIJA, kao glavni izvođač radova, pre početka izvođenja građevinskih radova na svakom građevinskom projektu, razvija i odobrava Plan izvođenja radova u skladu sa kojim se preduzimaju mere zaštite na radu. Primenjuju se odgovarajuće smernice i regulatorne mere kako bi se obezbedilo poštovanje zahteva iz Pravilnika o zaštiti na radu na gradilištima za izvođače radova.

Sve mere zaštite na radu sprovode se radi obezbeđivanja poštovanja važećih standarda, pravila i propisa o bezbednosti na radu u svim fazama, od izrade projektne dokumentacije do stavljanja u funkciju završenog projekta.