Izrada idejnog rešenja

Idejno rešenje je početna faza projektovanja i jedna od glavnih faza u izradi projektne dokumentacije koja omogućava procenu izvodljivosti, kao i resurse i vreme potrebno za realizaciju projekta. I na kraju, pomaže u određivanju preliminarnog budžeta za građevinski projekat. Dobro razvijeno idejno rešenje postavlja osnovu za dalje odluke investitora u vezi sa sprovođenjem građevinskog projekta. Investitor takođe dobija odgovore na pitanja da li je gradilište pogodno za novi građevinski projekat, da li su sve građevinske mreže potrebne za urađeni projekat dostupne na zemljišnoj parceli i koliko je struje, vode, gasa i toplote potrebno.

Cilj idejnog rešenja je utvrđivanje tehničkih parametara osmišljenog projekta i njegovih tehničko-ekonomskih pokazatelja, kao i glavnih rasporeda opreme, rešenja za planiranje prostora, ukupnih dimenzija zgrade na raspoloživoj zemljišnoj parceli i preliminarnih troškova projekta. Prilikom izrade idejnog rešenja, u skladu sa projektnim uslovima naručioca radova, tim KESZ SRBIJA razrađuje sva tehnološka i projektna rešenja implementirana u skladu sa zahtevima zakona i propisa koji važe u Srbiji. Poseban akcenat se stavlja na pitanja koja se tiču zaštite životne sredine na projektu, kao i gradilišta uopšte.