Program „Čiste ruke“

Od svog osnivanja, kompanija KESZ GROUP se dosledno pridržava poslovne etike, principa zakonitosti i poštenja. KESZ se pridržava ovih principa kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Program „Čiste ruke“ pruža mogućnost zaposlenima i partnerima kompanije KESZ GROUP da evidentiraju bilo koji postupak kompanije koji ukazuje na zloupotrebu ili korupciju, a svako obaveštenje upućeno ovom Programu se razmatra i analizira bez izuzetka.

Ako imate bilo kakav komentar u vezi sa našom delatnošću, molimo vas da nas o tome obavestite bez ikakvog ustručavanja. Program „Čiste ruke“ garantuje anonimnost i poštovanje građanskih prava.

Ako žalba bude potvrđena i utvrdi se da postoji postupak koji je u suprotnosti sa etičkim kodeksom kompanije KESZ GROUP, primenjivaće se relevantni principi nulte tolerancije. Tokom istrage ili objavljivanja, poštovanje ličnih prava predstavlja prioritet pod bilo kojim okolnostima.

U toku istrage, svi podaci i informacije dobijeni od bilo kog lica, njegovog/njenog zastupnika ili bilo kog drugog lica, se šalju zaposlenom u Odeljenju bezbednosti koji te podatke ne obelodanjuje dok je istraga u toku.

Ukoliko želite da objavite bilo koje osnovane informacije o aktivnostima Grupe ili ponašanju naših kolega, molimo vas da nas o tome obavestite.

Kompanija KESZ GROUP proverava sva registrovana obaveštenja bez izuzetka uz učešće Rukovodioca za bezbednost i podnosi izveštaj o rezultatima istrage Podnosiocu žalbe.

Obaveštenje možete da registrujete direktno na stranici Programa „Čiste ruke“ (eng. „White hands“) koja je dostupna na svim veb stranicama kompanije KESZ GROUP.

Hvala na pažnji!