Generalni izvođač radova

Izvođenje radova je glavna delatnost KESZ SRBIJA. Kompanija je sposobna da realizuje najrazličitije projekte, počev od projektovanja pa sve do stavljanja projekata u upotrebu.

Kao generalni izvođač radova, građevinska firma KESZ SRBIJA upravlja procesom izgradnje i odgovorna je za kontrolu kvaliteta i rokove realizacije projekta u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

Kao generalni izvođač radova, građevinsko preduzeće KESZ SRBIJA pruža sledeće usluge:

 • Upravljanje i organizovanje svih vrsta građevinskih radova u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom;
 • Ceo spektar radova se izvodi sopstvenim naporima, kao i uz učešće kompanija izvođača radova;
 • Izrada plana finansiranja izgradnje projekta;
 • Kontrola i upravljanje budžetom za izgradnju projekta;
 • Koordinacija radova koje izvode građevinske organizacije za podugovaranje, tehnički nadzor;
 • Kontrola poštovanja standardnih operativnih procedura na licu mesta;
 • Tenderisanje, upravljanje potrebnim materijalima, mašinama i opremom za gradilište;
 • Bezbednost na radu;
 • Predaja projektne dokumentacije
 • Predaja građevinskog projekta Komisiji za tehnički prijem

U skladu sa opštim ugovorom, KESZ SRBIJA je odgovoran za postignute rezultate i kvalitet završnih radova, a takođe vrši kontrolu nad poštovanjem zakonom propisanih pravila koja se tiču građevinarstva, standardnim operativnim i bezbednosnim procedurama na gradilištu, prati realizaciju budžeta i vrši proveru projekta.

Među projektima koje realizuje KESZ SRBIJA značajan udeo čine pogoni za proizvodnju: postrojenja, fabrike i poljoprivredni objekti. Pored toga, kompanija poseduje iskustvo projekata za komercijalnu upotrebu: hipermarketa, tržnih centara, logističkih objekata. Međutim, ova lista ne ograničava mogućnosti kompanije. Kompanija je takođe u mogućnosti da realizuje projekte izgradnje poslovnih centara, hotela, obrazovnih, administrativnih i zdravstvenih ustanova, stadiona, stambenih kompleksa i objekata namenjenih kulturi.

Građevinsko preduzeće KESZ SRBIJA kao generalni izvođač radova izvodi ceo spektar građevinskih i instalacionih radova na licu mesta:

 • Pripremni i zemljani radovi.
 • Radovi na postavljanju temelja.
 • Postavljanje građevinskih konstrukcija.
 • Ugradnja krovnog sistema i zidova.
 • Industrijski podovi.
 • Ispunjavanje otvora – ugradnja prozora, vrata, kapija.
 • Projektovanje inženjerskih mreža.
 • Instalacija glavne opreme.
 • Unutrašnji završni radovi.
 • Uređenje pejzaža.