Dr. Oetker, Fabrika hrane

Opis
Gradnja fabrike hrane
Investitor
Dr. Oetker
Lokacija
Šimanovci
Površina
7.390 m²
Datum projekta
-
Uloga
Generalni izvođač radova