Naučno Tehnološki park

Opis
Građevinsko-zanatski radovi na uređenju objekta "Naučno Tehnološki park" u Novom Sadu
Investitor
Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o.Beograd
Lokacija
Novi Sad
Datum projekta
-
Uloga
Generalni izvođač radova