Stambena zgrada

Opis
Izvođenje radova na izgradnji višeporodičnih stambenih zgrada u okviru II potprojekata regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji- partija broj 1- Bajina Bašta
Investitor
Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd
Lokacija
Bajina Bašta
Površina
1.200 m²
Datum projekta
-
Uloga
Generalni izvođač radova